Nowe projekty realizowane w Fundacji w 2018 r. dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Miasta Poznania

 

  1. Konkurs fotograficzny pt. „Chronione i zagrożone owady Poznania i okolic”
  2. Pozaszkolne warsztaty i związane z nimi wystawy dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej - więcej informacji pod tym linkiem
  3. IV Poznański Piknik Przyrodniczy – „Z przyrodą za pan brat” - więcej informacji pod tym linkiem
  4. "Zagrożenia cywilizacyjne dużego miasta, czyli o smogu, hałasie i śmieciach" produkcja filmu z emisją w telewizji
  5. „Praktyczne ABC młodego ekologa” – broszura edukacyjna na temat ochrony środowiska z zestawem doświadczeń.  

 

Zapraszamy szkoły z terenu miasta Poznania, w wakacje również grupy kolonijne i z półkolonii, do zgłaszania się do Konkursu fotograficznego oraz do udziału w zajęciach warsztatowych. Bliższe informacje pod tym linkiem

 

 

 

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Fundacja Fundacja będzie realizowała dwa zadania:

 

  1. Konkurs fotograficzny pt. „Chronione i zagrożone owady Poznania i okolic” dla szkół spoza Poznania;
  2. „Praktyczne ABC młodego ekologa” – broszura edukacyjna na temat ochrony środowiska z zestawem doświadczeń.

 

Zachęcamy szkoły z terenu całej Wielkopolski do zgłaszania się do udziału w Konkursie fotograficznym. Bliższe informacje pod tym linkiem.

 

Regulamin Konkursu znajduje się pod pod tym linkiem.