ROK 2018

FUNDACJA BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO DLA SZKÓŁ Z TERENU CAŁEJ WIELKOPOLSKI

 

 

 

„Chronione i zagrożone owady Poznania i okolic”

 

Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

z terenu całej Wielkopolski  

 

Fundacja Biblioteka Ekologiczna otrzymała dofinansowanie kolejnej edycji konkursu fotograficznego z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Mamy więc możliwość zakupienia cennych nagród rzeczowych. Szkoły, które zgłosiły się do konkursu już w czerwcu, prosimy o kontakt z Fundacją. Mamy nadzieję, że uczestnicy konkursu już w wakacje wykonali wiele ciekawych zdjęć fotograficznych. Jeśli nie, jest jeszcze trochę czasu, by wybrać się w teren w poszukiwaniu owadów, godnych uwiecznienia obiektywem aparatu. Podobnie jak w ubiegłych latach przewidujemy udział w konkursie minimum 10 szkół z terenu Wielkopolski. Opiekun szkolny/nauczyciel będzie zobowiązany do dostarczenia co najmniej 5 wybranych przez siebie prac fotograficznych do siedziby Fundacji. Wieloosobowa komisja konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji Biblioteka Ekologiczna wyłoni najlepsze fotografie spośród nadesłanych ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione prace fotograficzne wykorzystane będą do przygotowania wystawy, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa może trafić do zainteresowanych szkół i innych placówek. Nagrodzone i wyróżnione fotografie będą także prezentowane na stronie internetowej i Facebooku Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

 

T  e  m  a  t  y  k  a

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać świat owadów Wielkopolski. Tematyką będzie więc przyroda - unikalny świat owadów chronionych i zagrożonych, pokazywany w indywidualny sposób przez osobę wykonującą fotografię. Ważne jest, aby zdjęcia dotyczyły gatunków znajdujących się w aktualnym wykazie gatunków chronionych lub znajdowały się na czerwonych listach gatunków zagrożonych.

N  a  g  r  o  d  y

 

Przewiduje się przyznanie do 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych, zakupionych w ramach otrzymanej dotacji ze środków WFOŚiGW w Poznaniu. Podobnie jak w latach ubiegłych planujemy, że będzie to m.in. rower, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy i/lub elektroniczny. Nagrody zostaną wręczone uroczyście zwycięzcom na wernisażu w siedzibie Fundacji.

T  e  r  m  i  n  y

 

Wydrukowane prace fotograficzne w formacie A4 trzeba będzie dostarczyć do siedziby Fundacji do 9 października 2018 r. Kontaktować można się z Fundacją korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com Dodatkowe informacje można także uzyskać w siedzibie Fundacji lub telefonicznie pod numerami telefonów: 61 852 41 39 lub 603 777 108.