Dokumenty za rok 2021:

Roczne sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat

--- 


Dokumenty za rok 2020:

Sprawozdanie opisowe z działalności
Roczne sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

--- 

Dokumenty za rok 2019:


Sprawozdanie opisowe z działalności
Roczne sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

--- 

Dokumenty za rok 2018:

Roczne sprawozdanie merytoryczne opisowe
Roczne sprawozdanie merytoryczne
Bilans
Informacja dodatkowa
Rachunek zysków i strat
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

---

Dokumenty za rok 2017:

Informacje ogólne
Roczne sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie opisowe z działalności
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu
Rachunek zysków i strat

---

Dokumenty za rok 2016:

Informacje ogólne
Roczne sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie opisowe z działalności
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu
Rachunek zysków i strat

---

Dokumenty za rok 2015:

Informacje ogólne
Roczne sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie opisowe z działalności
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu
Rachunek zysków i strat

---

Dokumenty za rok 2014:

Informacje ogólne
Roczne sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie opisowe z działalności
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu
Rachunek zysków i strat

---

Dokumenty za rok 2013:

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Roczne sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie opisowe z działalności
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu
Rachunek zysków i strat

---

Dokumenty za rok 2012:

Sprawozdanie z działalności
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu

---

Dokumenty za rok 2011:

Bilans
Rachunek zysków i strat
Roczne sprawozdanie merytoryczne
Sprawozdanie merytoryczno finansowe
Sprawozdanie z działalności

---

Postanowienie Sądu o uznaniu Fundacji za Organizację Pożytku Publicznego: część 1 | część 2 | część 3 | część 4

Sprawozdanie z działalności Fundacji Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu za rok 2010: część 1 | część 2 | część 3


Sprawozdanie z działalności Fundacji Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu za rok 2010


Sprawozdanie z działalności Fundacji Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu za rok 2009


Sprawozdanie z działalności Fundacji Biblioteka Ekologiczna w Poznaniu za rok 2008