W 2020 roku Fundacja planuje kontynuowanie projektów, które realizowała w 2019 roku --> materiały archiwalne

W 2020 roku będzie również ponowiony projekt z 2016 r. Na ratunek małżom, w związku z planowanym spuszczeniem wody ze Zbiornika Maltańskiego jesienią b.r. --> archiwalne informacje 2016 oraz przebieg akcji 2016.

Fundacja w 2020 r. planuje zorganizowanie konkursu fotograficznego pt. Rośliny chronione i zagrożone w Polsce, na zasadach obowiązujących w latach poprzednich --> materiały archiwalne

 

Więcej informacji wkrótce