ROK 2020

FUNDACJA BIBLIOTEKA EKOLOGICZNA ZAPRASZA SZKOŁY MIASTA POZNANIA DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM

 

 

„ROŚLINY CHRONIONE I ZAGROŻONE W POLSCE”

 
Projekt finansowany z budżetu Miasta Poznania

                     

Dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych

z miasta Poznania  

 

 

Przewiduje się udział w konkursie minimum 10 szkół z terenu miasta Poznania. Opiekun szkolny/nauczyciel będzie zobowiązany do dostarczenia co najmniej 5 wybranych przez siebie prac fotograficznych, wykonanych przez uczniów z danej szkoły, do siedziby Fundacji. Komisja konkursowa powołana przez Zarząd Fundacji Biblioteka Ekologiczna wyłoni najlepsze fotografie spośród nadesłanych ze wszystkich szkół biorących udział w konkursie. Nagrodzone i wyróżnione prace fotograficzne wykorzystane będą do przygotowania wystawy, której wernisaż nastąpi w dniu uroczystego rozdania nagród. Po ekspozycji w Fundacji wystawa trafi do zainteresowanych szkół i innych placówek. Nagrodzone i wyróżnione fotografie będą także prezentowane na stronie internetowej i Facebooku Fundacji Biblioteka Ekologiczna.

T  e  m  a  t  y  k  a   i   c e l

Zdjęcia konkursowe mają przedstawiać ŚWIAT ROŚLIN CHRONIONYCH I ZAGROŻONYCH W POLSCE.  Tematyką będzie więc przyroda - unikalny świat roślin chronionych I zagrożonych pokazywany w indywidualny sposób przez osobę wykonującą fotografię. Ponieważ dzieci i młodzież uczestnicząc w konkursie będą także zwracać uwagę na piękno otaczającej je przyrody, konkurs zwiększy ich wrażliwość na problemy związane z jej zagrożeniami i potrzebą ochrony.

N  a  g  r  o  d  y

Przewiduje się przyznanie co najmniej 10 atrakcyjnych nagród rzeczowych, zakupionych w ramach otrzymanej dotacji ze środków budżetowych miasta Poznania. Będą to m. in. rower, aparat fotograficzny, sprzęt sportowy i/lub elektroniczny, które zostaną wręczone uroczyście zwycięzcom na wernisażu w siedzibie Fundacji.

T  e  r  m  i  n  y

 

Oczekujemy na zgłoszenia szkół do konkursu fotograficznego do końca czerwca b. r., a na dostarczenie prac fotograficznych do 05.10.2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie Fundacji między 14.10.2020 – 16.10.2020. Szczegóły dotyczące konkursu wraz z regulaminem przekazane zostaną szkołom, które zgłoszą swój akces. Fundacja zakłada przyjęcie do udziału w konkursie minimum 10 szkół z terenu miasta Poznania. Zgłoszenia szkół pragnących uczestniczyć w konkursie można dokonywać korzystając z adresu mailowego fbercee@gmail.com  Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Fundacji lub telefonicznie  603 777 108.