N a g r o d a  I

WIEWIÓRKA

Wiktoria Balcerzak, klasa I F, Gimnazjum nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu

 

N a g r o d a  II

ZAJĄC SZARAK

Jagoda Dziamska, klasa VI B,  im. Jana Pawła II w Tarnowie Podgórnym

 

 N a g r o d a III

SKWEREK JESIENI

Natalia Kowalska, klasa II F, Gimnazjum im. Powstańców Wielkopolskich w Grodzisku Wielkopolskim

 

W y r ó ż n i e n i a

POŁÓW WE MGLE

      Weronika Śniegowska,  klasa II A, Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Mąkolnie

 

KORYTO RZEKI RGILEWKI

   Kinga Mejsner, klasa II LO, Zespół Szkół Rolnicze Centrum Ustawicznego

 im. St. Staszica w Kościelcu

          

SIELSKI KRAJOBRAZ NAD NEREM

   Dominika Marszałek, klasa II LO,  Zespół Szkół Rolnicze Centrum Ustawicznego  im. St. Staszica w Kościelcu

 

PTASIE ŁĘGI NADNOTECKIE

Kacper Raźniak, klasa III B, Gimnazjum nr 5 im. Tadeusza Kościuszki w Pile

 

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w „Sali pod zegarem”, pok.213, II piętro Centrum Kultury Zamek (wejście z parkingu przy ul. Św. Marcin 80/82, w Poznaniu) 10 grudnia o godzinie 12-tej.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY Z ZAKRESU OCHRONY PRZYRODY I ŚRODOWISKA   

Projekt finansowany ze środków WFOŚiGW w Poznaniu

 


Nagroda 1

Nagroda 2

Nagroda 3

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie

Wyróżnienie