Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu. Cz. II”


Projekt finansowany jest ze środków budżetowych Miasta Poznania.


Fundacja Biblioteka Ekologiczna kontynuuje w 2015 r. akcję reintrodukcji ramienic w Jeziorze Strzeszyńskim w Poznaniu, rozpoczętą w ubiegłym roku. Ramienice pobierane są z różnych jezior i innych zbiorników wodnych, przewożone nad Jezioro Strzeszyńskie i wsiedlane w strefie litoralu jeziora na głębokości wody 1-1,5 m (za strefą szuwarów).Pozyskiwanie ramienicWsiedlanie ramienic z jednostki pływającejZabezpieczenie ramienic przed niszczeniem ze strony ryb i ptactwa wodnego