bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Umowy

 Umowy projektowe
Umowy projektowe realizowane ze środków publicznych

W roku 2015 Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 7 900,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny - Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Umowa nr 87/U/400/209/2015 z dnia 14.07.2015 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 17 350,00 zł na realizację zadania: Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej. Umowa nr 86/U/400/228/2015 z dnia 14.07.2015 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 13 100,00zł na realizację zadania: Produkcja filmu „Rekultywacja jezior poznańskich”. Umowa nr OS.IV.526.13.2015 z dnia 20.07.2015r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 11 350,00 zł na realizację zadania:Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu. Część II. Umowa nr OS.IV.526.14.2015 z dnia 20.07.2015r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 5 000,00 zł na realizację zadania: I Poznański Piknik Przyrodniczy – człowiek, natura i srodowisko. Umowa nr OS.IV.526.9.2015 z dnia 15.06.2015 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 22 500,00zł na realizację zadania: Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej. Umowa nr OS.IV.526.5.2015 z dnia 15.05.2015 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 20 750,00 zł na realizację zadania: Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych. Część III. Umowa nr OS.IV.526.6.2015 z dnia 15.05.2015 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 11 470,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny - Chronione i zagrożone gatunki roślin, zwierząt i grzybów. Umowa nr OS.IV.526.4.2015 z dnia 15.05.2015 r.
• Umowa z Fundacją „W harmonii z naturą” z siedzibą przy ul.Bukowej 8 w Suchym Lesie, dotacja w wysokości 15 000,00 zł na realizację zadania: Ocena właściwości wód i osadów dennych Jeziora Wielgiego (Dobiegniewskiego) w kwietniu i maju 2015 roku. Umowa z dnia 24.04.2015 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Gniezna, dotacja w wysokości 1 350,00 zł na realizację zadania: Analiza obecnego stanu oraz możliwości ochrony i rekultywacji jeziora Jelonek w Gnieźnie. Umowa nr WOŚ.136.2015 z dnia 12.10.2015 r.
W roku 2014 Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 32 600,00zł na realizację zadania: Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej. Umowa nr 65/U/400/140/2014 z dnia 09.07.2014 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 8 400,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny – Bioróżnorodność na obszarach Natura 2000. Umowa nr 66/U/400/141/2014 z dnia 09.07.2014 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 6 000,00 zł na realizację zadania: Reintrodukcja ramienic do Jeziora Strzeszyńskiego w Poznaniu. Umowa nr OS.IV.526.12.2014 z dnia 15.11.2014 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 9 000,00 zł na realizację zadania: Druk książki pt. Małe zbiorniki wodne jako ostoja bioróżnorodności – Materiały edukacyjne dla dzieci i młodzieży szkolnej. Umowa nr OS.IV.526.9.2014 z dnia 16.06.2014 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 7 200,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny Konkurs fotograficzny – Bioróżnorodność na obszarach Natura 2000. Umowa nr OS.IV.526.5.2014 z dnia 15.05.2014 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 19 000,00 zł na realizację zadania Pozaszkolne warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony przyrody, środowiska i gospodarki wodnej. Umowa nr OS.IV.526.4.2014 z dnia 15.05.2014 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 10 900,00 zł na realizację zadania: Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych. Część II. Umowa nr OS.IV.526.6.2014 z dnia 15.05.2014 r.
W roku 2013 Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 207 500,00 zł na realizację zadania: Zaopatrzenie szkół z terenu województwa wielkopolskiego w czasopisma – Aura, Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny, jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, umowa nr 36/U/400/65/2013 z dnia 21.06.2013 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 19 000,00 zł na realizację zadania: Pozaszkolne zajęcia multimedialne połączone z wystawami tematycznymi z zakresu ochrony przyrody i środowiska, umowa nr 26/U/400/67/2013 z dnia 03.06.2013 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 8 400,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny - Piękno przyrody Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce, umowa nr 25/U/400/63/2013 z dnia 03.06.2013 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania: Pozaszkolne warsztaty wiedzy z ochrony przyrody i środowiska, umowa nr OS-IV.526.3.2013 z dnia 13.05.2013 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 10 850,00 zł na realizację zadania: Poznajemy obszary chronione NATURA 2000 Poznania i okolic, umowa nr OS.IV.526.2.2013 z dnia 13.05.2013 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Parku Narodowego i parków krajobrazowych w Wielkopolsce”, umowa nr OS.IV.526.4.2013 z dnia 13.05.2013 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 6 500,00 zł na realizację zadania: Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych Poznania, umowa nr OS.IV.526.10.2013 z dnia 05.06.2013 r.
W roku 2012 Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 298 995,00 zł na realizację zadania: Zaopatrzenie szkół z terenu województwa wielkopolskiego w miesięczniki Aura i Przyroda Polska, jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli prowadzących lekcje i zajęcia w zakresie ochrony środowiska, umowa nr 340/U/400/576/2011 z dnia 28.12.2011 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania: Wydawanie czasopisma pt. Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny, umowa nr 94/U/400/606/2012 z dnia 25.09.2012 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania: Pozaszkolne zajęcia multimedialne połączone z wystawami tematycznymi z zakresu ochrony przyrody i środowiska, umowa nr 93/U/400/611/2012 z dnia 25.09.2013 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przyrody i środowiska Wielkopolski, umowa nr 105/U/400/801/2012 z dnia 08.10.2012 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 20 600,00 zł na realizację zadania: Pozaszkolne warsztaty wiedzy z ochrony przyrody i środowiska, umowa nr OS-IV.526.9.2012 z dnia 20.06.2012 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania: Poznajemy obszary chronione NATURA 2000 Poznania i okolic, umowa nr OS.IV.526.10.2013 z dnia 20.06.2012r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania: Nowe formy aktywności Biblioteki Ekologicznej nr OS.IV.526.8.2012 z dnia 20.06.2012 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 13 250,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkolonej z zakresu lokalnych problemów ochrony przyrody i środowiska, umowa nr OS.IV.526.7.2012 z dnia 20.06.2012 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 4 600,00 zł na realizację zadania: Na ratunek małżom, umowa nr OS.IV.526.12.20112 z dnia 20.06.2012 r.
• Umowa z Urzędem Marszałkowskim - Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poznaniu, dotacja w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania: Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów w dwóch subregionach w zakresie podnoszenia jakości usług w obiektach turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, umowa nr 34/DR/2012 z dnia 26.04.2012 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 34 525,69 zł na realizację zadania: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym,, umowa nr 92/U/400/613/2012 z dnia 25.09.2012 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 35 840,00 zł na realizację zadania: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym, umowa nr 175/D/EE/WR/2012 z dnia 11.09.2012 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dotacja w wysokości 17 200 zł na realizację zadania: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym, umowa nr DT12095/EE-kso z dnia 14.08.2012 r.Opublikował: Paweł Gołdyn
Publikacja dnia: 07.08.2016
Podpisał: Paweł Gołdyn
Dokument z dnia: 06.12.2013
Dokument oglądany razy: 5 932