bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.12.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Umowy

 Umowy projektowe
Umowy projektowe realizowane ze środków publicznych

W roku 2013 Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 207 500,00 zł na realizację zadania: Zaopatrzenie szkół z terenu województwa wielkopolskiego w czasopisma – Aura, Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny, jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli, umowa nr 36/U/400/65/2013 z dnia 21.06.2013 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 19 000,00 zł na realizację zadania: Pozaszkolne zajęcia multimedialne połączone z wystawami tematycznymi z zakresu ochrony przyrody i środowiska, umowa nr 26/U/400/67/2013 z dnia 03.06.2013 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 8 400,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny - Piękno przyrody Parku Narodowego i Parków Krajobrazowych w Wielkopolsce, umowa nr 25/U/400/63/2013 z dnia 03.06.2013 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania: Pozaszkolne warsztaty wiedzy z ochrony przyrody i środowiska, umowa nr OS-IV.526.3.2013 z dnia 13.05.2013 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 10 850,00 zł na realizację zadania: Poznajemy obszary chronione NATURA 2000 Poznania i okolic, umowa nr OS.IV.526.2.2013 z dnia 13.05.2013 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny „Piękno przyrody Parku Narodowego i parków krajobrazowych w Wielkopolsce”, umowa nr OS.IV.526.4.2013 z dnia 13.05.2013 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 6 500,00 zł na realizację zadania: Ochrona jerzyków na osiedlach mieszkaniowych Poznania, umowa nr OS.IV.526.10.2013 z dnia 05.06.2013 r.
W roku 2012 Fundacja podpisała następujące umowy:
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 298 995,00 zł na realizację zadania: Zaopatrzenie szkół z terenu województwa wielkopolskiego w miesięczniki Aura i Przyroda Polska, jako pomoce dydaktyczne dla nauczycieli prowadzących lekcje i zajęcia w zakresie ochrony środowiska, umowa nr 340/U/400/576/2011 z dnia 28.12.2011 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 20 000,00 zł na realizację zadania: Wydawanie czasopisma pt. Wielkopolski Biuletyn Ekologiczny, umowa nr 94/U/400/606/2012 z dnia 25.09.2012 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 7 000,00 zł na realizację zadania: Pozaszkolne zajęcia multimedialne połączone z wystawami tematycznymi z zakresu ochrony przyrody i środowiska, umowa nr 93/U/400/611/2012 z dnia 25.09.2013 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkolnej z zakresu ochrony przyrody i środowiska Wielkopolski, umowa nr 105/U/400/801/2012 z dnia 08.10.2012 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 20 600,00 zł na realizację zadania: Pozaszkolne warsztaty wiedzy z ochrony przyrody i środowiska, umowa nr OS-IV.526.9.2012 z dnia 20.06.2012 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 10 000,00 zł na realizację zadania: Poznajemy obszary chronione NATURA 2000 Poznania i okolic, umowa nr OS.IV.526.10.2013 z dnia 20.06.2012r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 3 000,00 zł na realizację zadania: Nowe formy aktywności Biblioteki Ekologicznej nr OS.IV.526.8.2012 z dnia 20.06.2012 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 13 250,00 zł na realizację zadania: Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkolonej z zakresu lokalnych problemów ochrony przyrody i środowiska, umowa nr OS.IV.526.7.2012 z dnia 20.06.2012 r.
• Umowa z Urzędem Miasta Poznania, dotacja w wysokości 4 600,00 zł na realizację zadania: Na ratunek małżom, umowa nr OS.IV.526.12.20112 z dnia 20.06.2012 r.
• Umowa z Urzędem Marszałkowskim - Departamentem Rolnictwa i Rozwoju Wsi w poznaniu, dotacja w wysokości 25 000,00 zł na realizację zadania: Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów w dwóch subregionach w zakresie podnoszenia jakości usług w obiektach turystyki wiejskiej ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zachowania dziedzictwa kulturowego wsi wielkopolskiej, umowa nr 34/DR/2012 z dnia 26.04.2012 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, dotacja w wysokości 34 525,69 zł na realizację zadania: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym,, umowa nr 92/U/400/613/2012 z dnia 25.09.2012 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacja w wysokości 35 840,00 zł na realizację zadania: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym, umowa nr 175/D/EE/WR/2012 z dnia 11.09.2012 r.
• Umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, dotacja w wysokości 17 200 zł na realizację zadania: Rola zbiorników wodnych w krajobrazie rolniczym, umowa nr DT12095/EE-kso z dnia 14.08.2012 r.Opublikował: Paweł Gołdyn
Publikacja dnia: 16.12.2013
Podpisał: Paweł Gołdyn
Dokument z dnia: 06.12.2013
Dokument oglądany razy: 1 542