Projekt dofinansowany ze środków budżetowych  Miasta Poznania

dla dzieci i młodzieży z terenu Poznania

 

 

4. Akwarium słodkowodne przykładem źródła wiedzy dla młodzieży szkolnej na temat życia zbiorników wodnych.

 

Zajęcia odbywają się w okresie roku szkolnego (wrzesień – listopad). Pozwolą one na

rozwijanie umiejętności prowadzenia obserwacji przyrodniczych i ich analizowania przez dzieci i młodzeż szkolną. Umożliwi im to poznanie różnorodności organizmów wodnych, kształtowanie postaw odpowiedzialnych za stan środowiska przyrodniczego oraz kształtowanie umiejętności pracy zespołowej.

 

Warsztaty trwać będą 6 godzin, podczas których zostanie urządzone akwarium słodkowodne oraz pokazane zostaną eksperymenty, które mogą być wykonane w oparciu o organizmy zasiedlające akwarium. Będą one dotyczyć ekologii środowisk wodnych, połączonych z urządzeniem akwarium słodkowodnego oraz nauczania podglądania świata podwodnego.

 

Podczas warsztatów prezentowane będą takie zagadnienia jak : Odżywianie stułbi i jej zdolności regeneracyjne; Rola rureczników w jeziorze; Ośliczka czyli najliczniejszy skorupiak dna jeziora; Kiełże – bioindykatory jakości wód; Plankton czyli niewidoczne żyjątka o ważnej funkcji; Ślimaki wodne ich biologia i uzębienie; Rola filtratorów w ekosystemach wodnych, czyli parę słów o małżach; Rośliny owadożerne na przykładzie pływacza; Rozwój roślin pleustonowych na przykładzie rzęsy i wgłębki wodnej. Uczniowie otrzymają broszury/książeczki zawierające: charakterystykę zbiorników wodnych, ich zagrożenia i sposoby przeciwdziałania zagrożeniom oraz zasady poznawania środowiska przyrodniczego, prowadzenia akwarium i opisy eksperymentów niezbędnych do ich przeprowadzenia. Po zakończeniu pokazu akwarium pozostaje w szkole, a dzięki zasiedlającym je organizmom, bez dodatkowych zabiegów, będzie ono stanowić długo odpowiedni materiał wspierający uczniów w poznawaniu organizmów wód śródlądowych. Pozostawienie akwarium w szkole pozwoli miejscowemu nauczycielowi powtórzyć prezentowane doświadczenia dla większej liczby odbiorców.

 

Fundacja może przyjąć bezpłatnie w ramach tego przedsięwzięcia 10 grup/klas z miasta Poznania

 

O udziale szkoły w przedsięwzięciu decydować będzie kolejność zgłoszeń

 

 

Zgłoszenia szkół prosimy składać w siedzibie Fundacji: tel: 61 852 41 39; 603 777 108;

e-mail: fbercee@gmail.com

Przy zgłoszeniu pisemnym prosimy o podanie danych: pełny adres szkoły z telefonem i mailem, klasa.